Transportbetingelser

Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelig Bestemmelser (NSAB 2015), som du kan finde her.