TRANSPORT

Vejtransport

Køletransport

Hastelevering

Flyttetransport 

Lager

Vognpark

Chauffører

Vilkår

Hastelevering

Grundet vores store netværk af biler i Europa er vi altid gearede til at tage hånd om hastetransporter. Vi har et effektivt byttessystem af biler, der eksempelvis muliggør, at en sending kan nå fra Sydjylland til Barcelona på kun 30 timer.

Der er mange muligheder, når der skal organiseres en hasteleverance. Du kan eksempelvis selv indlevere hastesendingen på et af vores lagere, og så læsser vi godset på den næste afgang, og leverer til tiden.

Vi kan også tage hånd om forsendelsen hele vejen fra afsender til modtager.

Kontakt en af vores disponenter, og så finder vi hurtigt den bedste løsning til din hastesending.